Uvjeti prodaje

UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE HARFA

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Trgovačko društvo Harfa d.o.o. (dalje u tekstu: Harfa ) nositelj je svih prava na internetskoj stranici www.harfa.hr. Putem navedene stranice Harfa pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Harfine internetske knjižare (dalje u tekstu: Internetska knjižara Harfa). Korištenjem usluge Internetske knjižare Harfa i svih pridruženih stranica i servisa na harfa.hr-domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Internetske knjižare Harfa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Internetske knjižara Harfa smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internetske prodaje putem Internetske knjižara Harfa je Harfa d.o.o., Rodrigina 4, 21000 Split, OIB 51223715781. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da ih redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama. Harfa pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama

. Harfa pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Internetske knjižare Harfa u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Harfa pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Internetske knjižare Harfa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Internetska knjižara Harfa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Internetska knjižara Harfa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Harfa ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.

Harfa se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na harfa.hr. Harfa zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA:

Slike proizvoda na Internetskoj knjižari Harfa su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici harfa.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Harfa će nastojati na web stranicama harfa.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju Harfinu ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Harfe, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Internetske knjižara Harfa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati Harfinu ponudu na jedan od sljedećih načina:

odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Internetske knjižare Harfa,
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Internetske knjižare Harfa,
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 021/222-463 telefonske linije.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
b) Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, Harfa će koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook račun.
c) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
d) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Harfa zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
e) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između harfe i korisnika kao kupca.
f) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
g) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
h) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
- ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Harfu o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (Harfa d.o.o., Rodrigina 4, 21000 Split), telefaksom na 021/222535 ili elektroničkom poštom na reklamacije@harfa.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na http://harfa.hr/opci-uvjeti/ korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Harfa bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Harfa zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka kojaje ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Harfa može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Harfa d.o.o., Rodrigina 4, 21000 Split, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Harfi uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 021/222-463 ili se javi na reklamacije@harfa.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Harfi iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Harfu o jednostranom raskidu Ugovora.

Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Ukupna cijena proizvoda (cijena proizvoda u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave), vidljiva je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ako kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: prodaja@harfa.hr ili na telefonski broj 021/222463 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ako niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 021/222463 i mi ćemo pomoći ispuniti košaricu.

III) Dostava i uvjeti dostave

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
Trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
Trošak dostave na području Republike Hrvatske iznosi 28,00 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
Za iznos narudžbe iznad 150,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Harfa. Rok je isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Republike Hrvatske 5 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom.
Rok je isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke do 7 radnih dana
U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će obavijestiti naša služba za korisnike.

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ako pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Harfi, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u usmenoj ili pismenoj formi putem:

telefona: 021/222-463,
e-mail adrese: reklamacije@harfa.hr,
na adresu: Harfa d.o.o., Rodrigina 4, 21000 Split.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe Harfa vršio o svom trošku, Ako se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Harfa.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Harfa, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: American Express, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.
b) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Harfa prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.
c) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Harfa prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.
d) Plaćanje predračunom. Samo pravne osobe mogu plaćati predračunom. Nakon potvrde narudžbe, Harfa na navedenu e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate pokreće se postupak isporuke.
e) Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu.

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Harfa se obvezuje poštivati privatnost korisnika. Podatke će koristiti isključivo u svrhu i namjenu određenu u ovim Uvjetima ovog Ugovora. Harfa može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB (pravne osobe) telefonski broj ili e-mail adresa koje će koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja Harfinih usluga. Harfa prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Internetske knjižare Harfa, bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Harfa prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Harfa će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Internetske knjižare Harfa, od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Harfa će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Harfa ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Harfa za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, odnosno ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

4. KOMUNIKACIJA HARFE S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas Harfa u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.