Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja internetske stranice www.harfa.hr

I. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Internetska je stranica www.harfa.hr vlasništvo trgovačkog društva harfa d.o.o. (u daljnjem tekstu: Harfa). Harfa omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.harfa.hr koje je regulirano ovim uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti). Korištenjem Internetske knjižare Harfa i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.harfa.hr (u daljnjem tekstu: Internetska knjižara Harfa) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju korištenja domene www.harfa.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Internetske knjižare Harfa a bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Internetske knjižare Harfa u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Internetske knjižare Harfa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Internetske knjižare Harfa ili bilo kojeg njezina dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

Harfa pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizišle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Harfa pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Internetske knjižare Harfa, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Harfa pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Internetske knjižare Harfa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Internetske knjižare Harfa te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

Harfa nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internetske knjižare Harfa, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internetske knjižare Harfa.

Korištenjem sadržaja Internetske knjižare Harfa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na Internetske knjižare Harfa, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet, softver i aplikacije Internetske knjižare Harfa zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Kaznenim zakonom kao i Zakonom o žigu.

Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver Internetske knjižare Harfa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Harfe.

Zabranjeno je usluge Internetske knjižare Harfa koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna djela) Internetske knjižare Harfa, Harfa pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi Internetsku knjižaru Harfa

III. KORIŠTENJE STRANICA INTERNETSKOG SERVISA HARFA

Zabranjeno je korištenje sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje na Internetske knjižare Harfa, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnik jamči i potvrđuje da će stranice ww.harfa.hr koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je harfa ovlaštena potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

Korisnički se račun kreira registracijom samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge korisnik dobiva podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Zabranjeno je korištenje tuđih podataka kao i lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.

Zabranjeno je prenositi podatke o korisničkom računu trećim osobama.

Zabranjena je uporaba tuđeg korisničkog računa.

Zabranjeno je, na bilo koji način, korištenje Internetske knjižare Harfa za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).

Harfa zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja uskratiti ili ugasiti korisnički račun korisnika koji krši odredbe ovih Uvjeta, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

IV.a OBVEZE REGISTRIRANIH KORISNIKA

U postupku izrade korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati ime pod kojim će koristiti usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, upisati valjanu e-mail adresu kao i sve tražene podatke. Svi podaci, potrebni za izradu korisničkog računa, moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

IV.b OBVEZE NEREGISTRIRANIH KORISNIKA

Ako neregistrirani korisnik koristi usluge Internetske knjižare Harfa također prihvaća sve prije navedene uvjete.

Ovi uvjeti su objavljeni 20. lipnja 2015. godine na www.harfa.hr